Vanliga frågor om Nordic Seafood Summit

 

Saknar du svar på någon fråga. Hör av dig till info@nordicseafoodsummit.se

Vem är mötesplatsen till för?

Aktörer inblandade i den nordiska sjömatsbranschen. Detta inkluderar sjömatsproducenter från yrkesfiske till tångodling,  handel, restaurang, beslutsfattare, innovationsstödsaktörer och alla där emellan. Mötesplatsen ger deltagarna en unik möjlighet till en ökad förståelse för hela värdekedjan och dess aktörer samt att knyta nya kontakter inom branschen.

Hur många tror ni kommer besöka Nordic Seafood Summit?

Vi siktar på att ha 1 000 mässbesökare och ett 60-tal utställare

Vad är syftet med Nordic Seafood Summit?

Syftet är att lyfta fram allt bra som görs inom den nordiska sjömatsnäringen för att lyfta branschen och göra den hållbar i alla led. Nordic Seafood Summit ger besökarna en unik möjlighet att knyta nya kontakter, nya affärsmöjligheter och ett tillfälle att bli inspirerad av nya innovationer, lösningar och smaker!

Jag arbetar inom gastronomin, är detta relevant för mig?

Mässan kommer ge en inblick i vilka produkter som finns som är fiskade och processade i Norden och vad som är på gång. Vilka underutnyttjade fiskarter är det man just nu jobbar med för att bredda utbudet? Hur kan man bättre nyttja hela fisken genom maskiner och smart receptur? Gastronomin är avgörande för att nya produkter ska nå ut till marknaden genom sin förståelse för vad som fungerar gentemot konsument.