Vanliga frågor om Nordic Seafood Summit

 

Saknar du svar på någon fråga. Hör av dig till info@nordicseafoodsummit.se

Vem riktar sig mässan till?

Aktörer inblandade i den nordiska fiskbranschen. Detta inkluderar yrkesfiske, gastronomi, beslutsfattare och alla där emellan. Detta ger deltagarna en unik möjlighet till en ökad förståelse för hela värdekedjan och dess aktörer samt att knyta nya kontakter inom branschen.

Hur många tror ni kommer besöka mässan?

Vi siktar på att ha 1 000 mässbesökare per dag med ca 40 utställare

Vad är syftet med mässan?

Syftet är att lyfta fram allt bra som görs inom den nordiska fisknäringen för att lyfta branschen och göra den hållbar i alla led. Mässan ger besökarna en unik möjlighet att knyta nya kontakter, nya affärsmöjligheter och ett tillfälle att bli inspirerad av nya innovationer, lösningar och smaker!

Jag arbetar inom gastronomin, är detta relevant för mig?

Mässan kommer ge en inblick i vilka produkter som finns som är fiskade och processade i Norden och vad som är på gång. Vilka underutnyttjade fiskarter är det man just nu jobbar med för att bredda utbudet? Hur kan man bättre nyttja hela fisken genom maskiner och smart receptur? Gastronomin är avgörande för att nya produkter ska nå ut till marknaden genom sin förståelse för vad som fungerar gentemot konsument.