Den enda mötesplatsen för hela sjömatsnäringen

Save the Date!

Nordic Seafood Summit 2024 arrangeras i Eriksbergshallen i Göteborg 24-25 januari. 

Nordic Seafood Summit är den första mässan i sitt slag som samlar sjömatsbranschens samtliga aktörer – från fiskare och odlare till grossister, förädlingsindustri, handel, restaurang, forskare, beslutsfattare och myndigheter.

Här finns en unik möjlighet för näringens aktörer att få en inblick i hela kedjans verklighet, utmaningar och möjligheter.

Att skapa en känsla av gemenskap och framåtanda i branschen genom fokusera på lösningar snarare än problem, på framtid snarare än dåtid och på det som förenar snarare än det som skapar konflikt.

Kom och ta del av de senaste produkterna, lyssna på intressanta diskussioner och träffa kollegor från hela värdekedjan. 

Nordic Seafood Summit kommer anordnas årligen vartannat år i Stockholm och vartannat år i Göteborg.

Monterplatser

Priset på monterplatser varierar beroende på storlek och övrig exponering. Läs mer under utställare.
Du är alltid välkommen att höra av dig till info@nordicseafoodsummit.se för mer information.

Eriksbergshallen, Göteborg, 24-25 januari 2024 

Eriksbergshallen, Göteborg, 24-25 januari 2024 

Eriksbergshallen i Göteborg med Ostindiefararen i förgrunden