Till NSS 2025

Nordic Seafood Summit 2025

Nordic Seafood Summit är den första mötesplatsen att samla sjömatsbranschens samtliga aktörer – från fiskare och odlare till grossister, förädlingsindustri, handel, restaurang, forskare, beslutsfattare och myndigheter.

Här finns en unik möjlighet för näringens aktörer att få en inblick i hela kedjans verklighet, utmaningar och möjligheter.

Att skapa en känsla av gemenskap och framåtanda i branschen genom fokusera på lösningar snarare än problem, på framtid snarare än dåtid och på det som förenar snarare än det som skapar konflikt.