Bakgrund

Nordic Seafood Summit syftar till att samla den svenska och den nordiska sjömatsbranschens alla aktörer, från under ytan till grytan. Vi som står bakom initiativet ser detta som en möjlighet att bjuda in till dialog och inspiration kring hur vi gemensamt kan möta de hållbarhetsutmaningar som finns, och samtidigt skapa bättre ekonomiska förutsättningar för branschen som helhet. Nordic Seafood Summit är icke-vinstdrivande och utvecklas med stöd från Västra Götalandsregionen

Nordic Seafood Summit AB bildades under våren 2022 och bakom detta står vi:

Joakim Petersen

Joakim är VD på Finnvacum i Sverige. I sin roll som VD på Finnvacum har Joakim under många år arbetat mot den svenska och den finska fisknäringen. Finnvacum är en etablerad leverantör av maskiner på båda dessa marknader. Finnvacum brinner för fiskbranschen och dess leverantörer, och jobbar ständigt med hur man kan stärka branschen utifrån såväl ekonomiska som miljömässiga perspektiv.

”Vi vill vara med och skapa en infrastruktur för skandinavisk fisknäring där vi möjliggör bättre produkter, främjar fler samarbeten samt lyfter branschens utmaningar och möjligheter. En mötesplats så som Nordic Seafood Summit ligger helt i linje med detta arbete.”

Kontakt: 070 6793474

Peter Sjöholm

Peter är VD på Västkustfisk, en del av den nordiska fiskeriberedningen och sitter i styrelsen på Göteborgs fiskauktion samt Sweden Pelagic AB.

”Detta tror vi är en möjlighet att stärka den svenska och den nordiska fiskbranschen. Vi behöver kroka arm och samarbeta mer i hela leverantörskedjan men även skapa förutsättningar för ökad dialog med myndigheter och beslutsfattare.”

Kontakt: 070 5730102

Pelle Lindquist Omberg

Pelle har en bakgrund inom bland annat EKO Fisk och Resursfisk. Han har ett starkt engagemang i branschens framtida utmaningar och är styrelsemedlem i Stockholms/ Smögens Fiskauktioner sedan starten 2017.

”Nordic Seafood Summit tror vi kommer bli ett välbehövligt forum för den svenska fisknäringen – vi vill öka affärsmöjligheterna för bolagen i hela kedjan men även våga lyfta de svåra utmaningar vi står inför som bransch – kopplat till hållbarhet.”

Kontakt: 070 9812045

Susanne Ekstedt

Susanne Ekstedt är projektledare för Nordic Seafood Summit och arbetar som innovationsledare inom blå bioekonomi på Innovatum Science Park. Innovatum Science Park är strategiska matchmakers som hjälper företag, akademi och samhälle att mötas, samarbeta och utveckla hållbara innovationer. .

”Målet är att det skapas mer affärer i hela värdekedjan, att man gemensamt får till snabbare lösningar som ger effekt. Det finns stor potential i sjömaten, särskilt mot bakgrund att vi behöver utveckla en mer hållbar livsmedelsproduktion och öka självförsörjningsgraden på livsmedel.”

Kontakt: susanne.ekstedt@innovatum.se, 0704205622