Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: https://nordicseafoodsummit.se. Sidan ägs och administreras av Fiskforum AB och dess underleverantörer.

Cookies

Sidan använder inga cookies.

Vilka vi delar dina data med

Endast Fiskforum AB och eventuella underleverantörer som behöver uppgifterna av administrativa skäl har tillgång till uppgifterna.

Vilka uppgifter sparar vi?

Om du använder något formulär på webbplatsen sparar vi ditt namn, din e-postadress och eventuellt meddelande.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar uppgifterna så länge det är aktuellt att skicka ut information om kommande mässor. Därefter kommer de att raderas. Du kan när som helst välja att bli borttagen från vårt register genom att maila till info@nordicseafoodsummit.se.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har registrerat dig för mer information eller använt ett kontaktformulär på på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina upgifter

Inmatade uppgifter kan kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost. De kan också delas med tjänst för utskick av epost.